બાલાં કાઢવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાલાં કાઢવાં

  • 1

    બહાનાં બનાવવાં-કાઢવાં.