બાલાં બતાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાલાં બતાવવાં

  • 1

    બહાનાં બનાવવાં-કાઢવાં.