બાળધું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાળધું

નપુંસક લિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી બળદ વાછડાનું ધણ-તેમનો સમૂહ.