બાળપ લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાળપ લેવી

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી છ એક માસ સુધી બાળકે હષ્ટપુષ્ટ ઊછરવું.