ગુજરાતી

માં બાળભાવની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બાળભાવ1બાળભાવ2

બાળભાવ1

પુંલિંગ

  • 1

    બાળપણું.

ગુજરાતી

માં બાળભાવની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બાળભાવ1બાળભાવ2

બાળભાવ2

પુંલિંગ

  • 1

    બાલપણું.