બાળવિક્રય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાળવિક્રય

પુંલિંગ

  • 1

    બાળકોને વેચવાં તે.