ગુજરાતી

માં બાળસખાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બાળસખા1બાળસખા2

બાળસખા1

પુંલિંગ

 • 1

  બાલસખા; બાળસ્નેહી; બાળમિત્ર.

 • 2

  બાળકોનો મિત્ર.

ગુજરાતી

માં બાળસખાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બાળસખા1બાળસખા2

બાળસખા2

પુંલિંગ

 • 1

  બાળસ્નેહી; બાળમિત્ર.

 • 2

  બાળકોનો મિત્ર.