બાળસંઘાતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાળસંઘાતી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    બાળપણથી સાથે હોય એવું; બાળસખા.