બાળસ્નેહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાળસ્નેહી

પુંલિંગ

  • 1

    બાળપણનો સ્નેહી; બાલસખા; બાળસ્નેહી; બાળમિત્ર.

  • 2

    બાળકોનો મિત્ર.