બાળસહિયર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાળસહિયર

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બાળપણની અથવા બાળપણથી થયેલી સહિયર.