બાળહત્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાળહત્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બાળકની હત્યા કે તે કર્યાનું પાપ (બાળહત્યા લાગવી).