બાળ તારું મોઢું ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાળ તારું મોઢું !

  • 1

    જતું રહે, દીસતું રહે.