બાવલું ખોલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાવલું ખોલવું

  • 1

    પૂતળાને ઉઘાડવાની ક્રિયા કરવી.