બાવળો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાવળો

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી કાળા અને ધોળા અથવા લાલ અને ધોળા રંગનો ઘોડો.