બાવળ બોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાવળ બોવો

  • 1

    કજિયાનાં બી વાવવાં.