બાવું પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાવું પાડવું

  • 1

    બાવું બાઝયું હોય તે સાફ કરવું.