બાવું બાઝવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાવું બાઝવું

  • 1

    મકાનમાં બાવું થવું.