ગુજરાતી

માં બાહેરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બાહેર1બાહેર2

બાહેર1

અવ્યય

  • 1

    બહાર.

ગુજરાતી

માં બાહેરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બાહેર1બાહેર2

બાહેર2

અવ્યય

  • 1

    બહાર.