બિડાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિડાર

સ્ત્રીલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    અવરોહની મીંડ.