બિનભાડાનું ઘર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિનભાડાનું ઘર

નપુંસક લિંગ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક કેદખાનું.