બિયાબારાની પ્રીત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિયાબારાની પ્રીત

  • 1

    અણબનાવ; સામી પ્રીત.