બિલ્લું ભરી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિલ્લું ભરી લેવું

  • 1

    વચમાં પાતળી દીવાલ ચણી લેવી.