બિલાડાં આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિલાડાં આવવાં

  • 1

    આંખે મેશના લપરડા થવા.