બિલાડાં ખેંચવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિલાડાં ખેંચવા

  • 1

    ગમે તેમ લખવું કે લીટા તાણવા.