બિલાડાં ચીતરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિલાડાં ચીતરવાં

  • 1

    ગમે તેમ લખવું કે લીટા તાણવા.