બિલાડાં તાણવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિલાડાં તાણવાં

  • 1

    ગમે તેમ લખવું કે લીટા તાણવા.