બિલાડાં થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિલાડાં થવાં

  • 1

    આંખે મેશના લપરડા થવા.