બિલાડીનો પાછલો પગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિલાડીનો પાછલો પગ

  • 1

    સાવ પોચું કે પાછું પડતું-ડરપોક હોવું તે.