બિલાડીને દૂધ ભળાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિલાડીને દૂધ ભળાવવું

  • 1

    હાથે કરીને ખોવું; ચોરને ઘેર ગાડાં છોડવાં.