બિલાડી આડી ઊતરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિલાડી આડી ઊતરવી

  • 1

    અપશુકન થવા.