બિલાડું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિલાડું કાઢવું

  • 1

    કાંઈક અણધારી વાત કાઢવી કે જેથી રંગમાં ભંગ જેવું થાય.