બિલ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિલ કરવું

  • 1

    બિલ બનાવવું; લેણા પૈસા માગવા તેનો આંકડો લખવો.