બિલ ફાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિલ ફાડવું

  • 1

    બિલનો આંકડો કાગળ પર મૂકીને તે બિલબુકમાંથી ફાડી આપવો.