બિસંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિસંત

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    શહેનશાહ સિક્કાથી અનુક્રમે ૧/૫, ૧/૮ ,૧/૧૦ અને ૧/૨૫ તોલ ધરાવતા ગોળ સોનાના સિક્કાઓ (સિ.).