બિસ્મિલ્લા કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિસ્મિલ્લા કરવું

  • 1

    બિસ્મિલ્લાનો મંત્ર બોલી ઝબે કરવું.

  • 2

    આરોગવું.