ગુજરાતી

માં બીકણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બીકણ1બીકણું2

બીકણ1

વિશેષણ

  • 1

    બી જાય તેવું; ડરપોક.

ગુજરાતી

માં બીકણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બીકણ1બીકણું2

બીકણું2

વિશેષણ

  • 1

    બી જાય તેવું; ડરપોક.