બીજનો ચંદ્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બીજનો ચંદ્ર

  • 1

    મંગળ શુકન; ચડતીનું પ્રથમ પદ.