બીજે બેસાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બીજે બેસાડવું

  • 1

    નાતરે દેવું (બૈરાને).