બીડી વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બીડી વાળવી

  • 1

    પાનબીડી બનાવવી.

  • 2

    તમાકુની બીડી બનાવવી.