બીડું ઉપાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બીડું ઉપાડવું

  • 1

    ભારે કામ કરવાનું માથે લેવું.