બીડું ઝડપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બીડું ઝડપવું

  • 1

    ભારે કામ કરવાનું માથે લેવું.