ગુજરાતી

માં બીધેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બીધેલ1બીધેલું2

બીધેલ1

વિશેષણ

  • 1

    ડરેલું; બીનેલ.

ગુજરાતી

માં બીધેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બીધેલ1બીધેલું2

બીધેલું2

વિશેષણ

  • 1

    ડરેલું; બીનેલ.