ગુજરાતી

માં બીનેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બીનેલ1બીનેલું2

બીનેલ1

વિશેષણ

  • 1

    ડરેલ; બીધેલ.

મૂળ

'બીનવું'નું ભૂ૰કૃ૰

ગુજરાતી

માં બીનેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બીનેલ1બીનેલું2

બીનેલું2

વિશેષણ

  • 1

    ડરેલ; બીધેલ.

મૂળ

'બીનવું'નું ભૂ૰કૃ૰