બીબું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બીબું પડવું

  • 1

    બીબા પ્રમાણે આકૃતિ છપાવી કે ઊઠવી.