બીમારી લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બીમારી લાગવી

  • 1

    રોગ વળગવો.

  • 2

    બલા-પીડા વળગવી.