ગુજરાતી

માં બીલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બીલ1બીલું2

બીલ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    બિલ; ભરતિયું; આપેલા માલની કે કરેલી સેવાની કિંમતનો આંકડો.

  • 2

    નવા કાયદાનો ખરડો.

ગુજરાતી

માં બીલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બીલ1બીલું2

બીલું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    બીલીનું ફળ.