બી ઊગી નીકળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બી ઊગી નીકળવું

  • 1

    ફળવું; ફાયદાકારક નીવડવું.