બી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બી નાખવું

  • 1

    મૂળ ઘાલવું, પાયો નાખવો.