બી વાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બી વાવવું

  • 1

    મૂળ ઘાલવું, પાયો નાખવો.