બુદ્ધિવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    બુદ્ધિપ્રામાણ્યવાદ; બુદ્ધિ-પ્રામાણ્યનો વાદ; 'રૅશનલિઝમ'.